Tài khoản ChatGPT - OPENAI

TẠO ĐƠN HÀNG TÀI KHOẢN CHATGPT - OPENAI
LƯU Ý

Đăng ký ChatGPT vào Email chính chủ của khách hàng ,có thể đổi mật khẩu để sử dụng

Vui lòng Đăng Ký trước tài khoản và sau đó gửi Email | Mật Khẩu ghi ở phần Ghi Chú 
Bên mình sẽ vào xác minh sdt cho bạn

Lưu ý : Email chưa đăng ký CHATGPT mới có thể mua được