Nitro Boost lần đầu

TẠO ĐƠN HÀNG NITRO BOOST LẦN ĐẦU
LƯU Ý

Vui lòng gửi Tài khoản | Mật Khẩu | Mã 2FA ghi ở phần Ghi Chú
hoặc gửi Token tài khoản ở phần Ghi Chú
Cách bật 2FA : Bấm vào đây
Cách bật 2FA nhanh : Bấm vào đây
Cách lấy TokenBấm vào đây

Yêu cầu tài khoản của bạn chưa sử dụng NITRO BOOST bao giờ 
và tài khoản đã tạo trên 1 tháng

Đơn hàng sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ