Spotify Premium Gia Hạn

TẠO ĐƠN HÀNG SPOTIFY PREMIUM GIA HẠN
LƯU Ý

Gửi Tài Khoản | Mật Khẩu Spotify vào phần GHI CHÚ
Khi mua bên mình sẽ vào tài khoản của bạn và tham gia vào family

Lưu ý : Nếu tài khoản bạn lỗi family thì bên mình sẽ đổi tài khoản
và backup toàn bộ dữ liệu cho bạn
( tài khoản email , mật khẩu vẫn vậy )

Premium sẽ có trong vòng 24h - 48h kể từ lúc thanh toán